Giới thiệu TrustSales

Trust sales

Giải pháp bán hàng toàn diện trên

facebook

  • Quản lý đơn hàng hiệu quảQuản lý đơn hàng hiệu quả
  • Nhanh chóng, tiện lợi, phù hợpNhanh chóng, tiện lợi, phù hợp
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụngGiao diện đơn giản, dễ sử dụng
logo Trust Sales

Đăng ký dùng thử

Captcha
Gửi

TRUSTSALES

Tính năng

Giá rẻ

99.000 /tháng

Cá nhân

200.000 /tháng

Startup

400.000 /tháng

Business

800.000 /tháng

Đỉnh cao

1.500.000 /tháng

Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Dưới 4

Dưới 7

Dưới 30

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Giờ hành chính

24/7

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Nhiều hơn các tính năng
xem thêm
Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Số tiền đóng ban đầu

1.200.000

2.400.000

4.800.000

Số tiền đóng ban đầu

2.400.000

4.800.000

9.600.000

99.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Hỗ trợ khách hàng

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

200.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Dưới 4

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

400.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Dưới 7

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

800.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Dưới 30

Hỗ trợ khách hàng

24/7

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

1.500.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Số user online cùng lúc

Hỗ trợ khách hàng

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động like comment

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng